KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 2022

Zveme Vás na XIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA, která se uskuteční 22.4. - 23.4.2022 v prostorách Parkhotelu Plzeň.

MČR žáků 2017 v alpských disciplínách

14. - 19.3.2017, náročná akce, složité klimatické podmínky - kvalitní závody

Mistrovství světa juniorů ve snowboardingu

na Klínovci 20.-21.2.2017 - byli jsme u toho.

Lyžařská soutěž lesníků

složena ze závodu obřího slalomu a lesnického biatlonu proběhla 20.1. a 21.1.2017 na Klínovci a Božím Daru

Konference klinické farmakologie

18. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, 22. ČESKÁ KONFERENCE TDM A 20. ČESKÁ KONFERENCE DURG Děkujeme všem účastníkům za přispění k zdárnému průběhu konference

TAMAVI - polohovací pomůcka

Nadále spolupracujeme s TAMAVI. Polohovací pomůcka TAMAVI naplňuje vize naší společnosti, věříme, že pomáhá v životě jejím uživatelům k posunu na jejich cestě životem.

KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 2016

Ve dnech 8.4. - 9.4. 2016 proběhla v prostorách Parkhotelu Plzeň XII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA

AIEST FOTO

Na www.facebook.com/aietsplzen byly uveřejněny fotografie z konference.

Konference


Již od roku 1994 se zabýváme pořádáním společenských a vzdělávacích akcí. V posledních letech jsme dali větší důraz na pořádání konferencí převážně s lékařskou tématikou. Zároveň však zajišťujeme i konference a semináře různých oborů, setkání, oslavy výročí, kulturní akce, zázemí pro firemní porady a podobné akce. Se zvyšujícím se počtem a velikostí akcí byla firma v roce 2008 převedena z fyzické osoby na právnickou osobu (s.r.o.)

Kongresy - semináře – konference

Služby

Organizace akce

 • výběr a zajištění vhodných prostor
 • návrh a zajištění audiovideo techniky včetně odborné asistence
 • stravovací služby
 • zajištění kongresových materiálů (tašky, desky, tužky,…)
 • příprava a realizace doprovodných akcí

Registrace účastníků

 • příprava a spravování webových stránek akce včetně on-line registrace účastníků
 • oslovení účastníků
 • pozvání účastníků
 • potvrzení registrace účastníka
 • průběžná aktualizace databází účastníků
 • zajištění registrace na místě během akce
 • označení účastníků
 • výdej kongresových materiálů
 • potvrzení o účasti a jeho dodání účastníkům

Abstrakta

 • vytvoření databáze abstraktů
 • komunikace s autory
 • příprava podkladů pro tisk
 • vydání abstrakt

Technika

 • zajištění ozvučení a kompletního technického vybavení
 • zajištění prezenční techniky včetně odborné asistence
 • fotodokumentace
 • stojany pro posterovou sekci

Řízení doprovodné výstavy

 • příprava a realizace výstavy
 • registrace vystavovatelů

Realizace produkce

 • výtvarné ztvárnění kongresového loga
 • texty
 • CD
 • webové stránky
 • internet
 • grafické zpracování a tisk plakátů a dalších propagačních materiálů

Tisk

 • příprava podkladů pro tisk pozvánek, brožur (popř. pro jejich elektronickou verzi)
 • grafická úprava materiálů včetně zpracování přihlašovacích formulářů
 • sumarizace „kongresového“ programu a jeho ztvárnění do tiskové podoby
 • tisk posterů
 • kompletace a tisk abstraktů

Doprava

 • zajištění přepravy účastníků (autobus, mikrobus, os.auto)

Příprava a realizace kulturního a společenského programu

 • moderátor
 • zahajovací ceremoniál
 • uvítací recepce
 • rauty, občerstvení
 • gala večer
 • umělecká vystoupení
 • výběr a zajištění prostor pro společenský program

Ubytování

 • zajištění ubytování různých cenových kategorií
 • potvrzení rezervace ubytování
 • rezervace ubytování on- line

Finanční servis akce

 • vypracování návrhu předběžného rozpočtu
 • průběžné sledování příjmové a výdajové stránky rozpočtu
 • finální vyúčtování veškerých realizovaných služeb

Další služby

 • nabídka před a po kongresových výletů
 • zajištění programu pro doprovody
 • program dle konkrétních požadavků zadavatele a charakteru akce
 • nabídka speciálních dárečků s logem kongresu